KONTAKT

info@epikpage.pl

TELEFON

----

PRACUJEMY DLA WAS

pon - pt 12:00 - 16:00

PROWADZISZ GEEKOWY FANPAGE LUB KSIĄŻKOWEGO BLOGA?

pisz na: geek@epikpage.pl

Sklep internetowy Epikpage.pl prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u EpikBox prowadzonego przez Magdalenę Wardecką w ramach Programu AIP.