KONTAKT

info@epikpage.pl

TELEFON

----

PRACUJEMY DLA WAS

wtorek 11:00 - 16:00

czwartek 11:00 - 16:00

piątek 16:00 - 19:00

PROWADZISZ GEEKOWY FANPAGE LUB KSIĄŻKOWEGO BLOGA?

pisz na: geek@epikpage.pl

Warunki: Twój blog musi obserwować min. 500 osób lub Twój fanpage obserwuje min. 1 tys. osób lub Twój Instagram ma min. 3 tys. obserwujących.
Sklep internetowy Epikpage.pl prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u EpikBox prowadzonego przez Magdalenę Wardecką w ramach Programu AIP.